Huwen & samenwonen

Echtscheiden

Erven & schenken

Ondernemen

Kopen, huren & lenen

Conflicten oplossen

De notaris moet in de eerste plaats een deskundig adviseur en objectieve gids zijn.  Ook notaris Sven Heyvaert is een vertrouwenspersoon waarbij u terecht kan voor advies i.v.m. uw persoonlijk en beroepsleven (en de combinatie van beide).

In een notendop...

U gaat samenwonen of trouwen? U heeft de woning van uw dromen gevonden? U wil starten met een eigen onderneming? Proficiat! Deze beslissing zal uw leven veranderen. Reden genoeg dus om goed doordachte beslissingen te nemen. Daarbij het nodige onafhankelijke en gepersonaliseerde advies krijgen, is geen overbodige luxe.

Het takenpakket van de notaris komt neer op een breed werkterrein. Hij is terdege specialist en  onafhankelijk raadgever in verschillende rechtstakken waaronder ondermeer erfrecht, familierecht en vennootschapsrecht.

Dankzij specifieke opleiding en ervaring is de notaris-bemiddelaar uitstekend geplaatst om mensen te begeleiden bij het zoeken naar een oplossing voor hun familiale of zakelijke conflicten.

De notaris: advies op mensenmaat

Onze samenleving wordt steeds complexer. Koppels trouwen, scheiden, hertrouwen. Soms zijn er kinderen uit verschillende relaties. Gezien de toenemende internationalisering zijn mensen ook veel mobieler. Dit alles maakt dat relaties tussen mensen, zowel op privé- als op professioneel vlak, steeds ingewikkelder worden.

De notaris is een vertrouwenspersoon

Mensen moeten op sleutelmomenten in hun leven beslissingen nemen die hun leven ingrijpend en blijvend kunnen beïnvloeden. Zij kunnen op zo’n ogenblik best wat onafhankelijk en gepersonaliseerd advies gebruiken. De notaris is een vertrouwenspersoon waar mensen terechtkunnen voor advies in verband met het persoonlijk en het beroepsleven

De notaris is een bijzondere raadgever

De notaris is een onafhankelijke raadgever die afspraken tussen mensen rechtsgeldig vastlegt. Op die manier is het voor alle betrokken partijen duidelijk hoe de zaken juridisch zijn geregeld.
De notaris is een bijzondere raadgever, in die zin dat hij niet eenzijdig partijdig (de traditionele rol van de advocaat) of bovenpartijdig (zoals een rechter) is. Hij dient de belangen van alle partijen en zal hen dan ook wijzen op tegenstrijdige belangen en onevenwichtige afspraken. Als onafhankelijk openbaar ambtenaar zal de notaris zijn cliënten trouwens ook wijzen op elementen die zij misschien liever zouden negeren.
Soms moet hij rechtsconsumenten tegen zichzelf beschermen. Hij wijst meteen af wat (wettelijk) niet kan en geeft mogelijke oplossingen aan. Het is zijn plicht om zijn cliënt op de juridische, financiële en fiscale gevolgen van zijn beslissingen te wijzen.

Takenpakket van een notaris, een breed werkterrein

Het notarieel werkterrein is behoorlijk breed. Voor sommige materies is de tussenkomst van een notaris wettelijk verplicht (het afsluiten van een huwelijkscontract, de aankoop van een onroerend goed, het afsluiten van een hypothecaire lening, de oprichting van sommige vennootschappen).

Heel wat mensen stappen ook doelbewust naar een notaris omdat hij voor hen een deskundig adviseur is in domeinen waar zijn tussenkomst wettelijk niet vereist is (de aangifte van een nalatenschap, handgiften, afspraken i.v.m. ongehuwd samenleven).

Het gaat telkens om advies bij afspraken tussen gezins- en familieleden, maar ook om dienstverlening aan ondernemers. Vaak moet er een evenwicht worden gezocht tussen privé- en professionele activiteiten.

Het werkterrein van een notaris bevindt zich grotendeels binnen de context van familierecht en erfrecht, onroerende goederen, vennootschappen en bemiddeling. Lees meer in de onderliggende rubrieken.

Notariële diensten in het domein van bemiddeling in conflicten

U heeft een conflict met uw partner, maar u wil het niet tot een rechtszaak laten komen? Dan is de bemiddeling een uitstekend alternatief.
U zoekt zelf naar oplossing onder begeleiding van een notaris-bemiddelaar.

Conflicten oplossen

Conflicten zijn van alle tijden. Vermits onze samenleving steeds complexer wordt, neemt het aantal conflicten alsmaar toe.
Vaak worden conflicten uitgevochten voor een rechtbank, maar het kan ook anders.

Bemiddeling als alternatief

Bemiddeling is een nieuwe manier om conflicten op te lossen. Bij bemiddeling wordt een conflict niet beslecht door een derde (zoals bv. een rechter zou doen). De betrokken partijen spelen zelf een actieve rol bij het vinden van een oplossing die voor ieder van hen aanvaardbaar is. Dit onder begeleiding van een daartoe opgeleide bemiddelaar, die partijen helpt om efficiënt, goed geïnformeerd en gelijkwaardig met elkaar te onderhandelen.

De notaris-bemiddelaar

Sommige notarissen hebben een speciale opleiding gevolgd in bemiddeling. Zij zijn 'erkend bemiddelaar'. Dankzij hun opleiding en ervaring zijn zij uitstekend geplaatst om mensen te begeleiden bij het zoeken naar een oplossing voor hun familiale of zakelijke conflicten.

De notaris is traditioneel een vertrouwenspersoon die mensen helpt met het formaliseren van akkoorden. Voortaan kan u echter ook bij een notaris-bemiddelaar terecht, indien er geen (volledig) voorafgaand akkoord is.

 • HUWEN & SAMENWONEN

  Op het ogenblik dat twee mensen beslissen met elkaar te trouwen of samen te wonen kan de notaris daarbij adviseren. 

  Al te dikwijls wordt immers vastgesteld dat men veel leed en ongenoegen had kunnen vermijden door een notaris tijdig te raadplegen. Zorg dat het u niet overkomt. Informeer u tijdig. Meer info op notaris.be ...

 • KOPEN, HUREN & LENEN

  Heeft u het huis van uw dromen gevonden? Proficiat! Zo'n aankoop heeft echter belangrijke financiële en juridische gevolgen voor een groot stuk van uw leven. Alvorens een verbintenis aan te gaan doet u best een beroep op een ervaren deskundige. Zo iemand is de notaris. Meer info op notaris.be ...

 • CONFLICTEN OPLOSSEN

  De notaris is een vertrouwenspersoon die mensen helpt met het formaliseren van akkoorden. Voortaan kan u echter ook bij de notaris terecht, indien partijen er niet in slagen om zelf tot oplossingen te komen in conflicten of betwistingen. Met Pauline Passemiers hebben we een erkende bemiddelaar op ons kantoor die je helpt conflicten op te lossen. Meer info ...

 • ONDERNEMEN

  Bent u van plan om binnenkort een eigen zaak op te starten of stapt u weldra over van een activiteit in bijberoep naar een volledig zelfstandige activiteit? De notaris kan u helpen in de keuze van de geschikte omkadering. Deze rubriek biedt u reeds een inkijk in de belangrijkste, juridisch correcte elementen voor de opstart of doorstart van uw onderneming. Meer info op notaris.be ...

 • ECHTSCHEIDEN

  Indien een echtscheiding werkelijk onvermijdelijk is geworden is het raadzaam dat alle partijen zich goed informeren. De wetgever biedt een waaier van mogelijkheden en richtlijnen waarbij de notaris een adviserende objectieve gids kan zijn. Meer info op notaris.be ...

 • ERVEN & SCHENKEN

  Mensen staan doorgaans niet graag stil bij een overlijden. En zeker niet bij hun eigen overlijden. Maar wat gebeurt er met uw bezittingen als u er niet meer bent ? U doet er goed aan om hierover even na te denken. De notaris is een serene raadgever in de moeilijke momenten die volgen op een sterfgeval. Hij kan u bijstaan en oplossingen voorstellen wanneer u te maken hebt met een erfenis of testament. Meer info op notaris.be ...

We maken gebruik van  cookies. Sommige voor een goede werking van onze website. Andere om ons websiteverkeer te analyseren.
Alle info hieromtrent kan je terugvinden in onze Privacy- en Cookiebeleid.