Op zoek naar een duurzame oplossing? 

Maak kennis met de notariële bemiddelaar.

In onze samenleving zijn conflicten niet weg te denken. In de meeste gevallen is men zelf in staat om hiermee om te gaan, maar wat als de emoties hoog oplaaien en de situatie escaleert? Het conflict gaat als het ware aan de haal met je “gezond verstand”.

Als een akkoord onmogelijk lijkt, is de meest logische stap naar de rechter te stappen. Nadelen hiervan zijn dat deze stap vaak leidt tot een breekpunt in de relatie. Tevens kan een gerechtelijke procedure lang duren en hoge kosten met zich meebrengt. De rechter zal een uitspraak doen over het conflict maar veelal is het onderliggend probleem tussen beide partijen hiermee niet opgelost. 

Bemiddeling is een manier om tot een duurzame oplossing te komen zonder een procedure bij de rechtbank te moeten starten. Een notariële (erkende) bemiddelaar zal juridisch advies combineren met aangeleerde technieken om partijen met elkaar te laten communiceren. De bemiddelaar zal het gesprek faciliteren om de dialoog en het vertrouwen tussen partijen te herstellen.

 

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk traject voor het beheer van conflicten waarbij de partijen beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Het doel van de bemiddeling is het bereiken van een overeenkomst die voor beide partijen werkt. Een overeenkomst waar de partijen zelf volledig achterstaan zal doorgaans veel beter uitgevoerd worden en langer standhouden dan een opgelegd vonnis van de rechter.

 

Bemiddeling is volledig vrijwillig

Een bemiddelingstraject kan pas worden opgestart als alle partijen samen bereid zijn om te werken aan een uitkomst voor het conflict.

Bemiddeling verloopt met bijstand van een neutrale en onpartijdige bemiddelaar. De bemiddelaar begeleidt de partijen en geeft onpartijdig advies. Hij geeft geen oordeel en zal geen oplossing opleggen, vermits de bemiddelaar geen rechter is. De bemiddelaar begeleidt en helpt partijen om zelf een uitkomst te vinden.

 

Voor welke situaties?

Een paar voorbeelden:

  • - relatiebreuk of echtscheiding;
  • - regelingen rond de kinderen: verblijfsregeling, verdeling van de kosten,….;
  • - verdeling van de goederen na echtscheiding of de beëidiging van het samenwonen;
  • - verdeling van de goederen na een overlijden;
  • - conflicten tussen mede-eigenaars van een onroerend goed;
  • - conflicten bij de verdeling van de verkoopsom tussen verkopers-erfgenamen;
  • - conflicten tussen buren en mede-eigenaars.

 

Wat is de rol van de bemiddelaar?

Een conflict bestaat uit een feitelijke kant, dit is wat “boven het wateroppervlak” zichtbaar is, maar onder elk conflict zit er tevens “onder het wateroppervlak” allerlei emoties. Een bemiddelaar heeft methodieken aangeleerd om zich te verdiepen in zowel het inhoudelijke conflict, als de vertroebelde relaties. 

Let wel! Een bemiddelaar is geen therapeut: de bemiddelaar zal de relatie(s) niet proberen verbeteren of herstellen, maar helpt jullie om de (verzuurde) relatie een plaats te geven, zodat het inhoudelijk conflict beter opgelost kan worden.

 

Hoeveel kost bemiddeling?

Een bemiddelingstraject is niet gratis. De kostprijs wordt tijdens het intakegesprek afgesproken. De prijs hangt af van de geleverde diensten, de duurtijd van het bemiddelingstraject, het aantal partijen, het ereloon en de bijkomende kosten van de bemiddelaar.

 

Hoe verloopt een bemiddelingstraject?

STAP 1: intakegesprek en ondertekening van het bemiddelingsprotocol

Tijdens de eerste afspraak kunnen jullie al een korte toelichting geven, elk voor jullie zelf, wat de omvang van het probleem juist is. 

De bemiddelaar zal jullie vervolgens meer toelichting geven over wat bemiddeling precies inhoudt, hoe het verloopt en wat de na te leven gespreksregels zijn. Tijdens deze fase zal de bemiddelaar jullie ook op de hoogte brengen van de kostprijs. 

Wanneer jullie samen bereid zijn om het probleem op te lossen via bemiddeling, ondertekenen jullie samen het bemiddelingsprotocol.

STAP 2: inzoomen op het conflict

Tijdens de tweede fase zullen jullie meer moeten vertellen over het conflict, elk in jullie eigen versie en volgens jullie eigen standpunt. Alles wat jullie tijdens een bemiddelingstraject zeggen of uitwisselen (documenten, mails,…) is strikt vertrouwelijk. De documenten en gesprekken kunnen niet gebruikt worden in een gerechtelijke, administratieve of arbitrale procedure en gelden nooit als bewijs.

De bemiddelaar zal de feiten die door jullie weergegeven worden verduidelijken en jullie helpen om de behoeften en prioriteiten op een respectvolle en serene manier in kaart te brengen. 

STAP 3: zoeken naar oplossingen

Op basis van hetgeen gezegd geweest is, zal de bemiddelaar jullie helpen om tot een duurzame, gepaste uitkomst te komen.

STAP 4: het bemiddelingsakkoord

Met de hulp van een bemiddelaar komen jullie tot een overeenkomst die het best beantwoord aan jullie verwachtingen. Het akkoord moet voor beiden een oplossing bieden. Zodra dit akkoord bereikt is, stelt de bemiddelaar een bemiddelingsovereenkomst op.

Indien gewenst kan een notarieel bemiddelaar de overeenkomst opnemen in een notariële akte.

 

Contacteer onze erkend bemiddelaar

Bij interesse omtrent bemiddeling en/of de opstart van een bemiddelingstraject kan u vrijblijvend contact opnemen met notarieel medewerkster en erkend bemiddelaar Pauline Passemiers (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of 052/47.70.83).

 

Meer informatie omtrent bemiddeling kan u terugvinden op:

https://www.fbc-cfm.be/nl/bemiddeling 

www.notaris.be/brochures 

 

Bronnen:

Brochure “Op zoek naar een duurzame oplossing? Maak kennis met de notariële bemiddelaar.” via www.notaris.be/brochures   

We maken gebruik van  cookies. Sommige voor een goede werking van onze website. Andere om ons websiteverkeer te analyseren.
Alle info hieromtrent kan je terugvinden in onze Privacy- en Cookiebeleid.